Tạo form quản lý chi tiêu

Bạn cần thống kê chi tiết những khoản mục thu, chi của bản thân hoặc gia đình nhưng mất khá nhiều thời gian để cộng các khoản chi tiêu trong cùng một nhóm, sau đó lại mất thêm thời gian để tổng hợp chi phí theo từng tháng. Thay vì ghi ra các khoản chi… Read More »

Tạo event trên calendar và gửi email tự động

Tình huống đặt ra là khi bạn có nhiều lịch hẹn khác nhau, và trong cùng một lịch hẹn, bạn cần gửi email cho nhiều người tham dự. Demo này minh hoạ cho việc sử dụng Google Spreadsheet để tạo event trên calendar và gửi email tự động theo danh sách. Bạn chỉ cần tạo tất… Read More »

Cách tô màu một hàng trong sheet

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để dùng kỹ thuật Conditional Formatting để tô màu một dòng. Giả sử mình có một bảng dữ liệu bên dưới. Điều mình muốn là tô màu tất cả các dòng mà cột đầu tiên có chữ “Yes“. Mình sẽ thực hiện demo… Read More »

Form quản lý chi tiêu dành cho gia đình

Sheet này dùng để minh hoạ cho việc sử dụng GS để tạo một form quản lý chi tiêu cơ bản, áp dụng cho gia đình hoặc cá nhân. Tính năng chính: Thống kê thu chi theo các khoản mục và theo tháng Link demo: http://bit.ly/spreadsheet-demo13